Kim jest windykator?

Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej, któremu wierzyciel zlecił ściągnięcie długu od dłużnika albo sprzedał wierzytelność. Wizyta windykatora w miejscu zamieszkania albo w pracy jest bardzo stresującym zdarzeniem dla każdego dłużnika. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest różnica między windykatorem, a komornikiem oraz co może windykator.

Windykator, a komornik – różnice

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na podstawie ustawy o komornikach sądowych. Ustawa powierza komornikom wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie tytułów wykonawczych,  wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego. Komornik może także pełnić urzędowy nadzór nad publicznymi licytacjami.

Ustawa określa kto może zostać komornikiem i kiedy może zostać odwołany. Ustawa wprowadza wymóg ukończenia wyższych studiów prawniczych i posiadania tytułu magistra prawa oraz konieczność odbycia aplikacji komorniczej i zdania egzaminu komorniczego. Komornicy są powoływani na urząd przez Ministra sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii samorządu komorniczego.

Ustawa określa rewir działania komornika oraz wysokość pobieranych przez niego opłat. Uprawnienia komornika są określone w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Według KPC komornik ma prawo żądać udzielenia informacji na temat majątku dłużnika od:

 • organów administracji publicznych, w tym Urzędu Skarbowego i ZUS-u,
 • banków i SKOK-ów,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • biur maklerskich,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i innych instytucji zarządzających nieruchomościami,
 • biur informacji gospodarczych,
 • wszelkich innych instytucji.

Odmowa udzielenia informacji, bądź wprowadzenia komornika w błąd jest zagrożone karą grzywny. Karą grzywny jest także zagrożone nieudzielenie i zawiadomienia o zmianie miejsca pobytu przez dłużnika.

Komornik ma prawo wezwać policję do pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, w tym wejścia do mieszkania dłużnika i jego przeszukania. Co więcej, komornik ma prawo oddalić każdą osobę zakłócającą przebieg egzekucji, a nawet ukarać ją grzywną. Może także dokonać przeszukania odzieży, którą dłużnika ma na sobie, jeżeli podejrzewa, że próbuje on ukryć wartościowe przedmioty.

Komornik ma prawo zająć rachunki bankowe, nieruchomości oraz rzeczy należące do dłużnika, a następnie zorganizować licytację i sprzedać podczas niej składniki majątku dłużnika. Komornik ma także prawo zająć wynagrodzenie za pracę dłużnika, oraz emeryturę, rentę i niektóre świadczenia.

Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej. Żadna ustawa nie określa wymagań co do jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy wieku, przez co może nim zostać każdy. Ogłoszenia o pracę na tym stanowisku rzadko zawierają konkretne wymogi wobec kandydatów, zazwyczaj są to umiejętności negocjacyjne oraz odporność na stres.

Żadna ustawa nie nadaje windykatorowi szczególnych uprawnień dotyczących uzyskiwania informacji od podmiotów zewnętrznych ani prawa do zajmowania składników majątku dłużnika. Windykator nie może żądać pomocy policji, wchodzić do mieszkania dłużnika, a tym bardziej dokonywać przeszukania. Nie może on także:

 • grozić dłużnikowi zajęciem mieszkania, majątku czy aresztem,
 • używać siły fizycznej,
 • nękać dłużnika poprzez uporczywe telefony w różnych porach dnia i nocy,
 • informować osoby trzecie o jego zadłużeniu (poza wpisami w bazach dłużników),
 • domagać się ujawnienia majątku.

Co w takim razie może windykator?

Co może windykator?

Windykator nie jest funkcjonariuszem publicznym, tylko pracownikiem firmy windykacyjnej. Ma więc takie same prawa w stosunku do dłużnika, jak wierzyciel np. firm pożyczkowa. Te uprawnienia to:

 • prawo do kontaktu telefonicznego,
 • prawo do kontaktu drogą elektroniczną,
 • prawo do kontaktu osobistego.

Windykator ma prawo kontaktować się z dłużnikiem za pomocą telefonu, aby ustalić warunki spłaty długu np. wynikającego z pożyczki pozabankowej. Telefony te nie mogą zawierać gróźb czy krzyku ani odbywać się późno w nocy, gdyż to mogłoby zostać uznane za nękanie.

Windykator ma prawo przysyłać e-maile lub kontaktować się dłużnikiem za pomocą komunikatorów internetowych takich jak Skype czy Telegram. Kontakty te nie mogą mieć charakteru nękania np. windykator nie może wysyłać setek e-maili czy wiadomości na Skype dziennie.

Windykator ma prawo przyjść do mieszkania czy pracy dłużnika. Dłużnik nie ma jednak obowiązku wpuścić go do swojego mieszkania, ani rozmawiać z nim w miejscu zatrudnienia. Udzielenie informacji na temat długu sąsiadom lub współpracownikom dłużnika jest nielegalne.

Czy rozmawiać z windykatorem?

Ktoś mógłby zapytać, po co w ogóle rozmawiać z windykatorem, skoro on tak naprawdę nic nie może. Otóż jest to ostatnia szansa dłużnika, żeby spłacić swoje zadłużenie bez dodatkowych kosztów. Jeśli firma windykacyjna uzna, że windykacja polubowna się nie powiedzie, to natychmiast przejdzie do kolejnego etapu, którym jest windykacja sądowa.

Sąd elektroniczny w Lublinie bardzo szybko wyda nakaz zapłaty, nakaz trafi do komornika i koszty dłużnika wzrosną. Każda czynności komornika jest bowiem opłacana ze ściągniętych pieniędzy – koszty rosną, a dług nie spada. W dodatku komornik ma prawo wejść do mieszkania dłużnika w asyście policji, a jest to dużo bardziej stresujące niż wizyta windykatora.

Taka wizyta zostanie prawdopodobnie zauważona przez sąsiadów i będzie tematem plotek przez najbliższe miesiące lub lata. Co więcej komornik zajmie wynagrodzenie dłużnika, więc o jego problemach ze spłatą długów dowiedzą się wszyscy w jego miejscu pracy.

Podejmując rozmowę z windykatorem dłużnik może uniknąć kosztów komorniczych oraz nieprzyjemności związanych z egzekucją komorniczą. Przed taką rozmową warto przygotować sobie zestawienie na temat wysokości długu, swoich dochodów oraz możliwych do spłacania rat miesięcznych. A następnie doprowadzić do ugody z firmą windykacyjną i regularnie spłacać raty.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Kim jest windykator?

Dodaj komentarz