Polityka prywatności

1. Definicje

Portal: serwis internetowy Geldon Pożyczki Pozabankowe znajdujący się pod adresem https://geldon.pl

Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

Administrator Portalu: firma Geldon, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 1250258349, REGON: 146003123.

Dane osobowe: wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną m.in. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, Pesel, seria i numer dowodu osobistego, numer IP komputera.

2. Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności Portalu Geldon Pożyczki Pozabankowe stanowi integralną część Regulaminu Portalu.
 2. Portal dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia ochrony prywatności Użytkowników.
 3. Polityka Prywatności reguluje zasady ochrony prywatności Użytkowników Portalu.
 4. Administrator Portalu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie wysyłając list na adres Geldon, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres [email protected].
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie wysyłając list na adres Geldon, Inspektor Ochrony Danych, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres [email protected].

3. Jakie dane przetwarza Portal

 • numer IP komputera, z którego korzysta Użytkownik, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język, data i czas użytkowania Portalu, odwiedzone podstrony Portalu, adres strony, z której Użytkownik trafił na Portal – dotyczy wszystkich Użytkowników,
 • imię, nazwisko lub nick, adres e-mail, adres strony należącej do Użytkownika, data i czas wysłania komentarza – dotyczy Użytkowników, którzy wysłali komentarz,
 • imię, nazwisko, adres e-mail, czas i data zapisania się – dotyczy Użytkowników, którzy zapisali się do newslettera.

4. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

 • celem przetwarzania danych takich jak numer IP komputera, z którego korzysta Użytkownik, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język, data i czas użytkowania Portalu, odwiedzone podstrony Portalu, adres strony, z której Użytkownik trafił na Portal jest analiza i prowadzenie statystyk dotyczących aktywności Użytkowników w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi; podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); okres przetwarzania tych danych osobowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 • celem przetwarzania danych takich jak imię, nazwisko lub nick, adres e-mail, adres strony należącej do Użytkownika, data i czas wysłania komentarza jest zwiększenie atrakcyjności Portalu poprzez możliwość wysyłania komentarzy; podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); okres przetwarzania tych danych osobowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 • celem przetwarzania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, czas i data zapisania się jest wysyłka newslettera, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); okres przetwarzania tych danych osobowych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

5. Do jakich odbiorców przekazywane są dane osobowe Użytkownika?

 • Dane takie jak numer IP komputera, z którego korzysta Użytkownik, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język, data i czas użytkowania Portalu, odwiedzone podstrony Portalu, adres strony, z której Użytkownik trafił na Portal są przekazywane do firmy Google Inc. świadczącej usługi analityczne na rzecz Portalu. Polityka prywatności Google Inc. dostępna pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 • Podczas wysyłania komentarza Portal tworzy zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu e-mail Użytkownika (tak zwany hash), który jest przesyłany do firmy Automattic świadczącej usługę Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik korzysta z tej usługi. Jeżeli tak, to po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika będzie widoczny w kontekście komentarza. Polityka prywatności firmy Automattic jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/.

6. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

Po skutecznym cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Po skutecznym cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z otrzymywaniem wiadomości marketingowych (newsletter) dane nie będą przetwarzane.

7. Pliki cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości Portalu Administrator stosuje tzw. pliki cookies.
 2. Pliki cookies („ciasteczka”) są to pliki tekstowe, które przechowywane są w komputerze, smartfonie lub tablecie Użytkownika Portalu.
 3. Za pomocą technologii cookies Administrator zbiera dane statystyczne o Użytkownikach po to, aby wyświetlać treść dostosowaną do urządzeń używanych przez Użytkowników Portalu oraz wiedzieć, które części Portalu są popularne wśród Użytkowników i ile czasu spędzają na podstronach Portalu, jaka jest skuteczność kampanii reklamowych oraz innych działań marketingowych służących zwiększeniu popularności Portalu
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Portal oraz serwis Google Analytics, świadczony przez Google Inc.

8. Zmiana ustawień cookies

 1. Portal może umieścić plik cookie w przeglądarce Użytkownika tylko wtedy gdy przeglądarka to umożliwia.
 2. Brak zgody na umieszczenie plików cookies w żaden sposób nie ogranicza możliwości korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 3. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej.

9. Cel korzystania z cookies

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu,
 2. dostosowywania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu,
 3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych na przez Administratora na innych stronach internetowych.

10. Rodzaje cookies

 1. Portal wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

11. Odnośniki do stron osób trzecich

 1. Na Portalu umieszczone są odnośniki (linki) umożliwiające bezpośrednie przejście na stronę internetową osób trzecich – podmiotów oferujących opisywane na Portalu usługi.
 2. Po kliknięciu w link Użytkownik opuszcza Portal i tym samym Portal nie odpowiada za dane osobowe, które mogą być zebrane przez stronę internetową należącą do osób trzecich. Wszelkie informacje na temat polityki prywatności innych serwisów internetowych są zamieszczone na tych serwisach.

12. Reklamacje

 1. Użytkownik korzystający z Portalu może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 2. W reklamacji powinny zawierać się: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.
 3. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpoznana zgodnie z terminem, Administrator powiadomi Użytkownika, który ją złożył, o przyczynach składających się na opóźnienie i o przewidywanym terminie, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, o ile tak zostało wskazane w reklamacji.