Pożyczki społecznościowe

Pożyczki społecznościowe są popularne w krajach Europy Zachodniej i USA i stamtąd zawitały do Polski. Dzięki pożyczkom społecznościowym osoby, które mają nadwyżkę gotówki mogą zainwestować w pożyczki, dzięki którym uzyskują dużo większy zwrot z kapitału niż z lokat bankowych Z kolei osoby, które szukają pożyczki, a nie lubią banków ani firm pożyczkowych mogą ją uzyskać od osób prywatnych. Z tego artykułu dowiesz się gdzie można znaleźć pożyczki społecznościowe dla osób fizycznych oraz dla firm.

Pożyczki społecznościowe dla osób fizycznych

Na polskim rynku działają obecnie dwie firmy organizujące pożyczki społecznościowe dla konsumentów. Jest to firma Fellow Finance Polska sp. z o.o. prowadząca serwis Fellow Finance oraz Finansowo.pl sp. z o.o. sp. k. prowadząca serwis finansowo.pl. Oprócz pożyczek społecznościowych dla konsumentów Fellow Finance organizuje także pożyczki społecznościowe dla firm.

Pożyczki społecznościowe dla konsumentów – Fellow Finance

Portal Fellow Finance pośredniczy w zawieraniu umów na pożyczki społecznościowe i ma tylko kilka wymagań odnośnie pożyczkobiorców. Te wymagania to:

 • wiek od 20 do 75 lat,
 • zamieszkanie na terenie Polski,
 • rachunek bankowy z dostępem do bankowości internetowej,
 • rachunek bankowy musi być założony co najmniej 3 miesiące wcześniej.

Osoba, która chce dostać pożyczkę za pośrednictwem Fellow Finance musi się zarejestrować oraz podać następujące dane:

 • PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres,
 • telefon komórkowy,
 • numer rachunku bankowego.

Podczas rejestracji należy wyrazić zgodę na weryfikację w bazach dłużników. Bazy, które sprawdza portal to:

 • ERIF,
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • BIG Infomonitor,
 • credit-check,
 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Oprócz tego podczas zakładania konta w serwisie sprawdzane są dochody użytkownika przy użyciu systemu Kontomatik. Następnie system oblicza rating użytkownika. Rating jest obliczany na podstawie danych demograficznych, informacji o dochodach i wydatkach oraz wpisów do baz dłużników. Rating ten jest udostępniany pożyczkodawcom.

Użytkownik, który chce zaciągnąć pożyczkę składa wniosek pożyczkowy widoczny dla wszystkich potencjalnych pożyczkodawców. We wniosku użytkownik zamieszcza kwotę jaką chce pożyczyć oraz okres spłaty. Następnie to pożyczkodawcy składają wnioskującemu oferty pożyczki zawierające proponowane warunki pożyczki. Elementem tej oferty jest opłata administracyjna, która jest negocjowana między pożyczkodawcą, a wnioskującym.

Załóż konto

Koszty pożyczek społecznościowych Fellow Finance:

 • oprocentowanie pożyczki – 10% rocznie,
 • opłata wstępna – od 10% do 17% kwoty pożyczki pobierane jednorazowo,
 • opłata za prowadzenie konta – od 3% do 20% kwoty pożyczki rocznie, pobierana w ratach miesięcznych,
 • opłata administracyjna – do 35% kwoty pożyczki rocznie, pobierana w ratach miesięcznych,

Wysokość pożyczek społecznościowych Fellow Finance i okres spłaty:

 • od 1000 zł do 20 000 zł,
 • okres spłaty od 12 do 24 miesięcy.

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki – 1000 zł na 12 mies.; opłata wstępna – 120 zł; opłata administracyjna – 134,55 zł.; opłata za prowadzenia konta – 16,60 zł/mies. (łącznie: 199,20 zł);   roczna stopa oprocentowania – 10%; łączna kwota odsetek – 54,99 zł; czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy; wysokość miesięcznych rat: 115,07zł; całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta – 1380,88 zł; całkowity koszt pożyczki – 500,88 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 144,55%

Załóż konto

Pożyczki społecznościowe dla konsumentów – finansowo.pl

Osoba, która chce uzyskać pożyczkę za pośrednictwem portalu finansowo musi się zarejestrować i zweryfikować następujące dane:

 • e-mail,
 • numer telefonu (wysłanie SMS),
 • rachunek bankowy (przelew 1 grosza lub za pomocą systemu Kontomatik),
 • dowód osobisty (wysłanie skanu dowodu osobistego),
 • adres zameldowania,
 • wpis w bazie CEDR (Centralna Ewidencja Dłużników Ryzykownych).

Portal prowadzi rating użytkowników. Na początku każdy nowy użytkownik ma rating E, który wiąże się z najwyższymi opłatami od każdej pożyczki, najniższą możliwą kwotą pożyczki i najmniejszym zaufaniem pożyczkodawców. Aby podnieść swój rating należy zweryfikować inne informacje na swój temat. Te informacje to:

 • adres zamieszkania (portal wysyła list na adres użytkownika),
 • wpływy na rachunek bankowy (przy użyciu systemu Kontomatik),
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, (wysłanie skanu dokumentu),
 • wpis w bazach BIG InfoMonitor, BIK oraz dlugi.info,
 • rating BIK,
 • zatrudnienie,
 • zdjęcie profilowe,
 • rachunek od dostawców.

Po weryfikacji konta i swoich danych użytkownik może wnioskować o pożyczkę. Okres spłaty pożyczki wynosi od 7 dni do 3 lat. To wnioskujący o pożyczkę ustala kwotę pożyczki, jej oprocentowanie oraz dodatkowe bonusy dla pożyczkodawców. Maksymalna wysokość pożyczki zależy od ratingu użytkownika i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł, minimalna wysokość pożyczki to już 50 zł. Portal pobiera opłaty za niektóre weryfikacje (podstawowe są bezpłatne), za wyróżnienie wniosku pożyczkowego na liście oraz za zawarcie umowy pożyczki. Wysokość opłaty za zawarcie umowy pożyczki to:

 • 2% kwoty pożyczki dla ratingu A,
 • 3% kwoty pożyczki dla ratingu B,
 • 4% kwoty pożyczki dla ratingu C,
 • 5% kwoty pożyczki dla ratingu D,
 • 6% kwoty pożyczki dla ratingu E.

Opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki wynoszą:

 • 2% kwoty pożyczki dla ratingu A,
 • 3% kwoty pożyczki dla ratingu B,
 • 4% kwoty pożyczki dla ratingu C,
 • 5% kwoty pożyczki dla ratingu D,
 • 6% kwoty pożyczki dla ratingu E.

Portal prowadzi też własną Czarną listę. Trafiają na nią pożyczkobiorcy, którzy nie spłacają swoich zobowiązań i informacja na ten temat jest widoczna na ich profilu. Szansa na uzyskanie pożyczki społecznościowej przez takich użytkowników jest bliska zeru. Można też zauważyć, że o ile wnioski pożyczkowe użytkowników z ratingiem A i B bardzo szybko znajdują pożyczkodawców i znikają z listy, to wnioski użytkowników z ratingiem D i E wiszą na niej długo.

Pożyczki społecznościowe dla firm

Pożyczki społecznościowe dla firm organizują dwie firmy: Platforma CC Sp. z o.o, która jest operatorem portalu capitalclub.pl oraz KAM Sp. z o.o., która prowadzi portal futurecapital.pl

Pożyczki społecznościowe dla firm – capitalclub.pl

Za pośrednictwem portalu capitalclub.pl wystapić o pożyczkę mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobową prawną, które zamieszkują (osoby fizyczne) lub mają siedzibę na terenie Polski. Po założeniu konta na serwisie użytkownik może zamieścić wniosek o pożyczkę, a następnie odbywa się aukcja. Pożyczkodawcy składają swoje oferty i wygrywa ten, który da najlepsze warunki pożyczkobiorcy. Wniosek o pożyczkę musi zawierać następujące informacje:

 • maksymalne wynagrodzenie za udzielenie pożyczki (oprocentowanie pożyczki),
 • rodzaj inwestycji, na której sfinansowanie ma zostać przeznaczona pożyczka,
 • termin zwrotu pożyczki i ewentualnie raty pożyczki,
 • czas trwania Aukcji/Propozycji Inwestycyjnej,
 • sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki,
 • warunki i formę Bonusu (dodatkowe wynagrodzenie dla pożyczkodawcy).

Zabezpieczeniem roszczeń wynikających z umowy pożyczki może być:

 • weksel in blanco,
 • cesja wierzytelności,
 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • hipoteka,
 • poręczenie wekslowe,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy.

Portal capitalclub.pl nie informuje o maksymalnej kwocie pożyczki ani o maksymalnym okresie spłaty.

Pożyczki społecznościowe dla firm – futurecapital.pl

Z oferty pożyczek społecznościowych na portalu może skorzystać każda osoba fizyczna i prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski oraz posiadająca rachunek w polskim banku. Po założeniu konta użytkownik może umieścić na portalu swój wniosek pożyczkowy, która musi zawierać:

 • maksymalne wynagrodzenie za udzielenie pożyczki,
 • inwestycję, na której sfinansowanie ma zostać przeznaczona pożyczka,
 • termin zwrotu pożyczki i/ lub harmonogram rat pożyczki,
 • czas trwania aukcji,
 • sposób zabezpieczenia,
 • warunki i formę dodatkowego wynagrodzenia (o ile występuje),
 • warunki uczestnictwa dla Inwestorów Programu VIP.

Wynagrodzenie za udzielenie pożyczki może w być w przedziale od 12% do 29% rocznie, natomiast okres spłaty to od 3 do 36 miesięcy. Dopuszczalne formy zabezpieczenia pożyczki to:

 • weksel in blanco (obowiązkowe),
 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja wierzytelności,
 • hipoteka (obowiązkowa przy pożyczce powyżej 100 000 zł),
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie.

Pożyczki społecznościowe to ciekawa oferta, która może być alternatywą dla pożyczek pozabankowych świadczonych przez firmy pożyczkowe oraz kredytów bankowych. Osoby, które mają dobrą sytuacją finansową i nie mają zaległości w bankach i firmach pożyczkowych prawdopodobnie będą w stanie znaleźć finansowanie poprzez pożyczki społecznościowe. Dla osób zadłużonych i wpisanych do baz dłużników pożyczki społecznościowe prawdopodobnie będą równie trudne, a nawet trudniejsze do uzyskania jak pożyczki pozabankowe świadczone przez firmy pożyczkowe.

Inwestorzy, którzy udzielają pożyczek starają się zminimalizować ryzyko. Dlatego też, serwisy pożyczek społecznościowych ustalają rankingi pożyczkobiorców na podstawie ich dochodów oraz baz dłużników, w tym BIK. Osoby z niskim rankingiem raczej będą miały małe szanse na pożyczkę.

Pożyczki społecznościowe dla firm wchodzą w niszę na rynku ponieważ niewiele firm pozabankowych oferuje pożyczki dla firm, większość skupia się na pożyczkach dla konsumentów. Firmy, które nie są w stanie sprostać wyśrubowanym wymaganiom banków mogą starać się o pożyczkę społecznościową. Dzięki zabezpieczeniom takim jak hipoteka pożyczki te mogą być bardzo wysokie.