Pożyczka pod weksel

Pożyczka pod weksel jest dosyć często spotykana na rynku pożyczek prywatnych, natomiast żadna firma pozabankowa nie ma w swojej ofercie takiego rodzaju pożyczek. Charakteryzuje się ona tym, że zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel. Z tego artykułu dowiesz się jak działa pożyczka pod weksel

Pożyczka oddłużeniowa

Pożyczka oddłużeniowa to innowacyjny produkt finansowy, który umożliwia spłacenie wszystkich pożyczek pozabankowych. Produkt ten jest oferowany przez jedną z firm pożyczkowych, która jednocześnie jest pośrednikiem kredytowym. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 000 zł.

Negocjacje z wierzycielem

Negocjacje z wierzycielem to najprostsze i najlepsze rozwiązanie problemów ze spłatą pożyczki lub kredytu. W dodatku jest to rozwiązanie najlepsze zarówno dla dłużnika jak i dla wierzyciela. Z tego artykułu dowiesz się kiedy należy rozpocząć negocjacje z wierzycielem,

Kantory internetowe

Kantory internetowe są to kantory wymiany walut, które wykorzystują stronę internetową oraz bankowość elektroniczną lub mobilną do przeprowadzania transakcji. Brak stacjonarnej placówki wiąże się ze znacznie niższymi kosztami prowadzenia działalności, co w teorii umożliwia zaproponowanie klientom

Bezpieczne pożyczanie

Zarówno firmy pozabankowe jak i porównywarki pożyczek często zamieszczają apele na swoich stronach o świadome, odpowiedzialne i bezpieczne pożyczanie. Rzadko jednak można znaleźć artykuł, który w przystępny sposób wyjaśnia czym się różni bezpieczne pożyczanie

Rzecznik Finansowy

Rzecznik finansowy to urząd państwowy, którego zadaniem jest pomoc klientom instytucji finansowych, których prawa zostały naruszone. Urząd rzecznika finansowego został powołany ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z terminami określonymi w umowie. Banki oraz firmy pożyczkowe badają zdolność kredytową wnioskującego po to, by sprawdzić czy będzie on w stanie spłacić kredyt lub pożyczkę na danych warunkach. Z tego artykułu dowiesz się jak sprawdzają zdolność kredytową