Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, które zostało wprowadzone razem z pakietem zmian podatkowych Nowy Ład. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest wysokość Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, gdzie należy

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest to świadczenie przysługujące pracownikom, którzy rozpoczęli rehabilitację zawodową i przez to ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Z tego artykułu dowiesz się jakiej wysokości jest zasiłek wyrównawczy, jakie dokumenty należy złożyć i jaki jest okres

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest to zasiłek przysługujący osobom, które otrzymywały wcześniej zasiłek chorobowy i nadal są niezdolne do pracy. Płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego artykułu dowiesz się na jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które posiadają ubezpieczenie chorobowe i nie mogą pracować, ponieważ muszą opiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest wysokość zasiłku oraz…

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która urodziła lub wzięła na wychowanie dziecko i była w tym czasie objęta ubezpieczeniem chorobowym. Z tego artykułu dowiesz się jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński i jaka jest jego wysokość. Zasiłek macierzyński – osoby uprawnione Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które … Czytaj dalej

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest to świadczenie przysługujące osobom, które stały się niezdolne do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dokumentem niezbędnym do otrzymania zasiłku jest zwolnienie lekarskie. Z tego artykułu dowiesz się,

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie dla ludzi, którzy stracili pracę, a byli zatrudnieni i opłacali składki na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej rok. Z tego artykułu dowiesz się jak długo jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych oraz jaka jest jego wysokość