Pożyczki na czek GIRO

Pożyczki na czek GIRO są przeznaczone dla klientów, którzy nie posiadają konta bankowego lub z różnych powodów wolą odebrać pożyczkę na poczcie, zamiast w formie przelewu na rachunek bankowy. Firmy pożyczkowe wyszły naprzeciw tym potrzebom i skonstruowały ofertę pożyczek, które odbiera się w placówkach Poczty Polskiej i nie trzeba posiadać konta w banku by wnioskować o pożyczkę. Z tego artykułu dowiesz się co to jest czek GIRO oraz gdzie można znaleźć pożyczki na czek GIRO.

Co to jest czek GIRO?

Czek jest to dokument nakazujący bankowi wypłacić określoną kwotę pieniędzy osobie wymienionej na czeku, ze środków jakimi dysponuje w banku wystawca czeku. Polecenie wypłaty jest bezwarunkowe. Firma lub osoba wystawiająca czek, zwana trasantem, musi posiadać rachunek bieżący w danym banku. Bank, który prowadzi ten rachunek to trasat.

Zgodnie z polskim prawem czekowym obowiązującym od 1936 r. czek musi zawierać:

 • nazwę czek,
 • polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
 • nazwę banku, który ma zapłacić (trasat),
 • oznaczenie miejsca płatności,
 • datę i miejsce wystawienia czeku,
 • podpis wystawcy czeku (trasant).

Czek GIRO to nazwa czeków, którymi posługuje się Poczta Polska i Bank Pocztowy. Firma lub osoba korzystająca z usługi Poczty Polskiej o nazwie GIRO Płatności może wystawiać czeki GIRO, które są realizowane w placówkach Poczty Polskiej oraz oddziałach Banku Pocztowego. Środki, z których pokrywane są wypłaty czeków pochodzą z rachunku w Banku Pocztowym.

Niektóre firmy pożyczkowe umożliwiły swoim klientom wypłatę pożyczki na czek GIRO z uwagi na fakt, że Poczta Polska ma dużą ilość placówek w każdym rejonie Polski.

Pożyczki na czek GIRO – oferty

Obecnie na rynku są dwie pożyczki ratalne, których wypłata jest możliwa za pomocą czeku GIRO. Są to pożyczki AASA oraz Supergrosz. Różnią się one nieco procedurą.

W przypadku pożyczki AASA czek jest wysyłany do pożyczkobiorcy kurierem razem z umową pożyczki. Po podpisaniu umowy przez pożyczkobiorcę w ciągu 30 minut następuje aktywacja czeku, co jest potwierdzone SMS-em. Klient ma 7 dni na odbiór pożyczki w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. Wysokość pożyczki AASA wynosi od 1000 zł do 15 000 zł, a okres spłaty to 36 miesięcy.

Założenie wniosku o pożyczkę AASA na czek GIRO jest możliwe tylko w przypadku aktywacji Pakietu Korzyści AASA. Oprócz wypłaty na poczcie obejmuje on także brak konieczności spłaty kapitału pożyczki przez pierwszych 6 miesięcy, ubezpieczenie na życie Metlife oraz wakacje od spłaty raty.

W przypadku pożyczki na czek GIRO Supergrosz po pozytywnej decyzji pożyczkowej do pożyczkobiorcy wysyłana jest wiadomość SMS wraz z kodem. Pożyczkobiorca może odebrać pożyczkę w dowolnej placówce Poczty Polskiej i Banku Pocztowego na podstawie otrzymanego kodu i dowodu osobistego. Wysokość pożyczki Supergrosz wynosi od 1000 zł do 12 500 zł (do 15 000zł w przypadku kolejnej pożyczki), a okres spłaty to od 4 do 50 miesięcy.

Pożyczki na czek GIRO – wymagania

 • Obywatelstwo polskie
 • Posiadanie dowodu osobistego
 • Posiadanie aktywnego numeru telefonu
 • Zdolność kredytowa
 • Wiek powyżej 21 lat (Supergrosz) lub od 20 do 76 lat (AASA)
 • Stały dochód (AASA)
 • Brak wpisów w bazach dłużników (AASA).

Pożyczki na czek GIRO dla zadłużonych

Osoby zadłużone w bankach i firmach pożyczkowych mogą wnioskować o pożyczkę na czek GIRO. Decyzja firmy pożyczkowej będzie uzależniona od tego jak są spłacane dotychczasowe zobowiązania. Jeżeli wnioskujący nie ma zaległości w spłacaniu rat to zadłużenie raczej nie będzie powodem do odrzucenia wniosku. Natomiast zaległości przekraczające 30 dni najprawdopodobniej będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy są pożyczki na czek GIRO bez sprawdzania BIK i innych baz?

Na polskim rynku nie ma obecnie żadnej pożyczki ratalnej, przy udzielaniu której nie byłaby sprawdzana baza Biura Informacji Kredytowej. Firmy pożyczkowe oferujące pożyczki AASA oraz Supergrosz sprawdzają BIK. Oprócz tego sprawdzane są następujące bazy:

 • ERIF,
 • BIG Infomonitor
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej czyli KBIG
 • Krajowy Rejestr Długów czyli KRD (tylko Supergorsz).

Firma oferująca pożyczkę AASA deklaruje na swojej stronie internetowej, że osobom wpisanym do baz dłużników pożyczka nie będzie udzielona. Takiej deklaracji nie składa firma oferująca pożyczkę Supergrosz, natomiast wpis w bazach dłużników jest wymieniony jako jeden z możliwych powodów odrzucenia wniosku.

Pożyczki na czek Giro – zalety

Pożyczki na czek GIRO umożliwiają skorzystanie z dodatkowego finansowania ludziom, którzy nie posiadają rachunku bankowego. Zwykłe pożyczki wymagają posiadania konta w banku, którego jedynym właścicielem jest wnioskujący. Dlatego osoba, która współdzieli rachunek bankowy z małżonkiem będzie miała problem by wziąć zwykłą pożyczkę. Także osoby, które z jakiegoś powodu nie zamierzają zakładać konta w banku lub też ich rachunek został zablokowany przez bank, nie będą mogły wziąć zwykłej pożyczki. Rozwiązaniem dla takich ludzi są pożyczki na czek GIRO.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Pożyczki na czek GIRO

Dodaj komentarz