Pożyczki dla samozatrudnionych

Pożyczki dla samozatrudnionych oferuje większość firm pożyczkowych działających na polskim rynku. Oprócz tego osoby samozatrudnione, dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą skorzystać z rozwiązań niedostępnych dla osób zatrudnionych na etatach. Z tego artykuły dowiesz się gdzie można znaleźć pożyczki dla samozatrudnionych

Pożyczki dla samozatrudnionych – oferta firm

Na polskim rynku jest jedna pożyczka ratalna oferowana tylko i wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru. Jest to pożyczka Visset. Maksymalna kwota pierwszej pożyczki to 12 000 zł, a okres spłaty to 6 miesięcy.

Inne firmy pożyczkowe, które oferują szybkie pożyczki pozabankowe nie mają wprawdzie ofert skierowanych do firm ale o chwilówki czy pożyczki ratalne mogą wnioskować także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast należy pamiętać żeby podczas wnioskowania o pożyczkę użyć swojego konta osobistego, a nie firmowego.

Podczas wydawania decyzji pożyczkowej dla firmy ważne są regularne comiesięczne dochody. Natomiast źródło tych dochodów jest już kwestią drugorzędną. Akceptowane są zarówno dochody pochodzące z pracy etatowej jak i umów cywilnoprawnych, działalności rolniczej oraz gospodarczej.

Ważne: podczas składania wniosku o pożyczkę z automatyczną weryfikacją dochodów przy użyciu systemu Kontomatik lub Instantor należy użyć konta osobistego, na które są regularne wpływy pieniężne. W przeciwnym wypadku system odrzuci wniosek z powodu braku dochodów i zdolności kredytowej

Pożyczki dla samozatrudnionych – tarcza antykryzysowa

W związku z epidemią parlament uchwalił ustawę, której celem jest wsparcie biznesu czyli tarczę antykryzysową. Jednym z elementów tego wsparcia jest możliwość zaciągnięcia pożyczki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli zatrudniają mniej niż 9 osób. Możliwość tę mają także osoby samozatrudnione.

Szczegóły pożyczki:

 • warunkiem udzielenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • maksymalna wysokość pożyczki to 5000 zł,
 • pożyczka może być przeznaczona na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podatki i składki na ubezpieczenie społeczne,
 • wysokość oprocentowania to zaledwie 0,05% rocznie,
 • jeśli przedsiębiorca będzie kontynuował działalność gospodarczą przez minimum 3 miesiące to pożyczka zostanie umorzona,
 • przychód z umorzonej pożyczki dla samozatrudnionych nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów, dlatego nie trzeba opłacać podatku od umorzonej kwoty.

Wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć osobiście w powiatowym urzędzie pracy albo za pomocą tego formularza. Do wypełnienia wniosku potrzebny jest Profil Zaufany.

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe powstały w celu usuwania podstawowej bariery rozwoju małych i średnich firm, którą jest brak dostępu do kapitału. Ich zasięg działania jest zazwyczaj regionalny, a pomoc jest skierowana do firm zatrudniających poniżej 250 osób. Z ich usług mogą skorzystać także osoby samozatrudnione.

Pożyczki dla samozatrudnionych – fundusze pożyczkowe

Najmniejsze firmy i te znajdujące się na początku działalności potrzebują kapitału na inwestycje, a jednocześnie nie są w stanie sprostać wymaganiom banków. Fundusze pożyczkowe wspierają przedsiębiorczość poprzez udzielanie pożyczek firmom, które są na samym początku prowadzenia biznesu, w tym mikro-firmom i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Fundusze pożyczkowe oferują pożyczki na cele związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej między innymi na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • adaptację i modernizację budynków produkcyjnych, handlowych, usługowych, magazynów,
 • zakup materiałów, surowców i podzespołów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania produkcji
 • finansowanie innych nakładów inwestycyjnych.

Fundusze pożyczkowe zazwyczaj mają zasięg regionalny. Aby znaleźć fundusz pożyczkowy działający na swoim terenie należy skorzystać ze spisu funduszy pożyczkowych, który zawiera także spis programów oferowanych przez każdy z funduszy. Spis te znajduje się tutaj.

Pożyczki dla samozatrudnionych – fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeniowe pomagają zdobyć małym i średnim firmom kapitał poprzez poręczenia kredytów i pożyczek, a także pomagają startować w przetargach poręczając wpłatę wadium oraz należyte wykonanie umowy wynikającej z przetargu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce w latach 90-tych w ramach programu funduszu Phare.

Fundusze poręczeniowe działają w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego udziałowcami są władze lokalne, banki państwowe lub samorządowe oraz instytucje państwowe. Celem funduszy poręczeniowych jest rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie pomocy małym i średnim firmom. Ta pomoc może przybierać następujące formy:

 • poręczenie kredytu lub pożyczki,
 • poręczenie leasingu,
 • poręczenie zapłaty wadium w przetargu,
 • poręczenie należytego wykonania umowy wynikającej z przetargu.

Różne fundusze poręczeniowe działają na terenie całego kraju ale ich cechą wspólną jest regionalizacja działań. Udzielają poręczeń tylko firmom mającym siedzibę na terenie ich działalności. Aby znaleźć fundusz poręczeniowy dla swojej firmy należy skorzystać ze strony internetowej Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, która znajduje się tutaj.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Pożyczki dla samozatrudnionych

Dodaj komentarz