Pożyczki pod zastaw

Jeśli masz złą historię kredytową i nie masz szans na kredyt w banku ani w większości firm pożyczkowych rozwiązaniem mogą być pożyczki pod zastaw. Czytając ten artykuł dowiesz się jakie pożyczki pod zastaw są dostępne na rynku, co może być zastawem pożyczki oraz jakie warunki oferują firmy pożyczkowe.

Pożyczki pod zastaw – na czym to polega

Zastaw jest to ograniczone prawo rzeczowe, które zabezpiecza prawa wierzyciela do ściągnięcia długu poprzez sprzedaż danej rzeczy lub nieruchomości. Zastaw na rzeczach ruchomych jest uregulowany przez Kodeks Cywilny Art 306-326. Zastaw na nieruchomości czyli hipoteka jest uregulowany przez ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Na rynku pozabankowym są obecnie trzy rodzaje pożyczek pod zastaw:

 1. pożyczki pod zastaw samochodu przeznaczone dla firm i konsumentów;
 2. pożyczki pod zastaw nieruchomości przeznaczone dla firm;
 3. pożyczki pod zastaw wszelkich innych rzeczy świadczone przez lombardy.

Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona to pożyczkodawca ma prawo sprzedać zastawioną rzecz i w ten sposób odzyskać dług (w przypadku pożyczek świadczonych przez lombard) lub wszcząć sądowe postępowanie egzekucyjne (w przypadku pożyczki pod zastaw samochodu i nieruchomości).

Pożyczki pod zastaw samochodu

Pożyczki pod zastaw samochodu to oferta firmy PSF Loans Sp. z o.o. Pożyczka nazywa się Autokapital i jest przeznaczona dla konsumentów w wieku 25-70 lat oraz firm. Zastawem mogą być samochody osobowe oraz dostawcze (do 3,5 tony). Wiek pojazdu nie może przekraczać 10 lat w przypadku samochodu osobowego i 6 lat w przypadku samochodu dostawczego.

Jedynym właścicielem auta musi być wnioskujący o pożyczkę. Na samochodzie nie mogą być ustanowione zabezpieczenia innych zobowiązań finansowych. Wymagana jest karta pojazdu oraz ważna polisa OC. Pożyczkobiorca może nadal korzystać z auto po przyznaniu pożyczki. Firma sprawdza bazy BIG Infomonitor, KRD – wynik może mieć wpływ na przyznanie pożyczki. Zaświadczenie o dochodach nie jest wymagane. Warunki pożyczki:

 • kwota pożyczki od 10 000 zł do 30 000 zł,
 • kwota pożyczki nie może przekroczyć 65% wartości auta,
 • okres spłaty 12 miesięcy dla konsumentów, 48 miesięcy dla firm,
 • RRSO 54,53 %.
Weź pożyczkę

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 54,53 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 7,2% w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 17.247,87 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie – łącznie 14.040 zł i odsetki 2307,87 zł), całkowita kwota do zapłaty 32247,87 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01-07-2021 r.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są oferowane przez firmę TREND CAPITAL Sp. z o.o. Pożyczka nazywa się Trend Capital i jest przeznaczona tylko dla firm. Nieruchomości, które mogą zabezpieczeniem pożyczki:

 • mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działka budowlana,
 • zlokalizowane w dużych miastach lub okolicach największych miast (Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Lublin)

Zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości, w wyjątkowych przypadkach przeniesienie własności. Warunki pożyczki:

 • kwota pożyczki od 100 000 zł do 1 000 000 zł,
 • okres spłaty od 1 miesiąca do 24 miesięcy,
 • do 60% wartości nieruchomości,
 • prowizja od 7% za pożyczkę na 3 miesiące i od 24 % za pożyczkę na 12 miesięcy,
 • brak dodatkowych kosztów pożyczki, w tym oprocentowania pożyczki,
 • spłata w formie niskich rat miesięcznych i raty balonowej obejmującej pozostałą część pożyczki w ostatnim miesiącu,
 • firma nie informuje na swojej stronie czy sprawdza BIK i inne bazy.
Weź pożyczkę

Pożyczka pod zastaw w lombardzie

Pożyczka pod zastaw w lombardzie umożliwia pozyskanie dodatkowych środków finansowych każdemu, bez wyjątku. Niezależnie czy pożyczkobiorca figuruje we wszystkich bazach dłużników, niezależnie czy ma jakiekolwiek dochody, niezależnie jak zła jest jego zdolność kredytowa – lombard udzieli mu pożyczki. W przeciwieństwie do pożyczki pod zastaw samochodu Autokapital, pożyczkobiorca musi przynieść zastawianą rzecz do lombardu i nie będzie mógł jej użytkować.

Co to jest lombard?

Lombard jest to instytucja, która zajmuje się udzielaniem zabezpieczonych pożyczek, a tym zabezpieczeniem jest zastaw na rzeczy. Lombardy działały już w czasach antycznych w Grecji i Rzymie. W Zachodniej Europie pożyczanie pod zastaw rozpowszechniło się w późnym średniowieczu i z tych czasów pochodzi nazwa lombard, wzięta od lombardów, włoskich bankierów. W II RP lombardy były nazywane zakładami zastawniczymi. W czasach PRL działalność lombardów była zakazana, rozpowszechniły się znowu po 1989 r.

Działalność lombardu polegająca na udzielaniu pożyczek jest uregulowana przez ustawę o kredycie konsumenckim. W myśl tej ustawy każda instytucja pożyczkowa powinna działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, wnieść kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 00 zł i wystąpić o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych. Oprócz tego ustawa reguluje wysokość maksymalnych kosztów pożyczki.

Część lombardów nie dostosowała się do tego prawa tylko omija je stosując tzw. „sprzedaż z odkupem”. Lombard nie podpisuje z pożyczkobiorcą umowy pożyczkowej tylko umowę sprzedaży rzeczy z prawem do jej odkupu w wyznaczonym terminie, po określonej cenie. Dzięki takiej umowy sprzedaży lombard nie podlega pod ustawę o kredycie konsumenckim.

Co można zastawić w lombardzie?

Zabezpieczeniem pożyczki pod zastaw w lombardzie mogą być wszelkie rzeczy posiadające jakąś wartość, zarówno nowe jak i używane. Są to między innymi:

 • telefony komórkowe,
 • komputery i laptopy,
 • części komputerowe,
 • akcesoria komputerowe,
 • biżuteria,
 • zegarki,
 • sprzęt AGD,
 • sprzęt RTV,
 • tablety,
 • złoto i srebro,
 • monety i medale,
 • sprzęt budowlany,
 • sprzęt rolniczy,
 • narzędzia,
 • samochody,
 • motocykle,
 • rowery,
 • gry,
 • zabawki,
 • dzieła sztuki.

Wysokość pożyczki lombardowej i okres spłaty

Pożyczka w lombardzie jest zawsze udzielana pod zastaw, który stanowi jedyne zabezpieczenie pożyczki. Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona w wymaganym terminie zastaw przechodzi na własność lombardu i ze sprzedaży zastawu pokrywana jest strata spowodowana niespłaconą pożyczką. Pracownik lombardu nie sprawdza wiarygodności klienta dlatego też jest logiczne, że lombard udzieli pożyczki na kwotę niższą niż możliwa do uzyskania ze sprzedaży rzeczy.

Kwoty pożyczek lombardowych zależą od wartości rzeczy oraz szacunkowego czasu potrzebnego na jej sprzedaż w przypadku niespłacenia pożyczki w terminie. Zazwyczaj lombardy proponują od 30% do 90% wartości rzeczy, która ma być zastawiona. Wyceny dokonuje pracownik lombardu lub rzeczoznawca wynajęty przez lombard.

Okres spłaty pożyczki wynosi standardowo do 30 dni. Niektóre lombardy dopuszczają wydłużenie okresu spłaty pożyczki, oczywiście za dodatkową opłatą. W przypadku wysokich pożyczek można wynegocjować nawet 90 dniowy okres spłaty.

Pożyczka w lombardzie – koszty

Zgodnie z polskim prawem, a dokładniej Kodeksem Cywilnym oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym nie może być większe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Reguluje to Art. 359 § 21:

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

Z kolei Art. 359 § 2 ustala wysokość odsetek ustawowych:

Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 0,10%. Tak więc odsetki ustawowe wynoszą obecnie 3,6%, a odsetki maksymalne 7,2%. Lombardy działające zgodnie z prawem nie mogą więc żądać oprocentowania pożyczki wyższego niż 7,2% rocznie. Pozostają jeszcze koszty pozaodsetkowe. Należą do nich prowizja za przyznanie pożyczki oraz koszt zabezpieczenia pożyczki.

Zgodnie z ustawą „antycovidową” pozaodsetkowe koszty pożyczki udzielanej na okres krótszy niż 30 dni nie mogą być większe niż 5% wartości pożyczki, pożyczki na udzielanej na okres 30 dni nie mogą być większe niż 15,5% wartości pożyczki, a pożyczki na udzielanej na okres 60 dni nie mogą być większe niż 16%.

Pożyczki pod zastaw – podsumowanie

Pożyczki pozabankowe pod zastaw są ostatnią deską ratunku dla ludzi, którzy mają na tyle złą zdolność kredytową, że nie udzieli im pożyczki bez zabezpieczenia żadna firma pożyczkowa, a tym bardziej kredytu nie udzieli im żaden bank. Wiążą się jednak one z niebezpieczeństwem utraty zastawionej rzeczy czy nieruchomości. Dlatego też zawsze należy rozważyć, czy kolejna pożyczka jest naprawdę potrzebna czy też lepiej pomyśleć nad innym rozwiązaniem problemów finansowych.