Pożyczki z komornikiem

Pożyczki z komornikiem są dość często poszukiwane przez klientów. Niektórzy z nich chcieliby przy pomocy pożyczki spłacić komornika i pozbyć się problemów, inni szukają dodatkowych pieniędzy na nieprzewidziane wydatki. Z tego artykułu dowiesz się gdzie można znaleźć pożyczki z komornikiem i na co zwrócić uwagę.

Udzielenie pożyczki pozabankowej można podzielić na trzy etapy:

  1. firma pożyczkowa weryfikuje czy osoba składająca wniosek jest tym, za kogo się podaje
  2. firma pożyczkowa sprawdza historię kredytową wnioskującego
  3. firma pożyczkowa porównuje dochody wnioskującego z jego obecnymi zobowiązaniami finansowymi i ocenia szansę na to, że spłaci on pożyczkę.

Wnioskujący o pożyczkę z zajęciami komorniczymi może mieć problemy na każdym z tych trzech etapów. Czy możliwa jest weryfikacja przy pomocy konta, które zajął komornik? Czy firma pożyczkowa dowie się, że wnioskujący ma komornika? Jak zweryfikować swoje dochody? O tym przeczytasz poniżej.

Pożyczki z komornikiem – czy to możliwe?

Egzekucja komornicza to ostatni etap windykacji należności. Kiedy wierzyciel wyczerpał już wszystkie metody nacisku na dłużnika to występuje do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Po uzyskaniu nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności do akcji wkracza komornik.

Komornik zajmuje część wynagrodzenia dłużnika oraz składniki jego majątku, w tym rachunki bankowe. Informacje o rachunkach bankowych komornik uzyskuje za pośrednictwem systemu Ognivo. Do systemu Ognivo należą wszystkie polskie banki oraz SKOK-i. Następnie komornik wysyła droga elektroniczną zawiadomienie do banku o zajęciu konta.

Bank przekazuje środki finansowe na rachunek komornika w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajęciu konta. Co ważne zajęte zostaną także przyszłe środki, które wpłyną na konto dłużnika. Komornik nie może jednak zająć wszystkich pieniędzy. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2100 zł miesięcznie.

Z rachunku bankowego zajętego przez komornika można więc nadal korzystać. Nie będzie żadnego problemu by zweryfikować wniosek o pożyczkę przy pomocy przelewu jednego grosza czy złotego na rachunek firmy pożyczkowej.

Jak wiadomo firmy pożyczkowe oprócz weryfikacji czy wnioskujący jest tym, za kogo się podaje, sprawdzają także jego historię kredytową. W tym celu sprawdzają bazę BIK oraz bazy dłużników. Wnioskujący, który jest wpisany w bazach, będzie miał dużo mniejszą szansę na pozytywną decyzję.

Wszystko zależy od tego jak wysokie długi ma wnioskujący o pożyczkę i czy wszystkie z nich znajdują się w bazach. Niewielkie zadłużenie np. kilkaset złotych z tytuły niezapłaconego mandatu nie powinno być problemem dla większości firm pożyczkowych. Poza tym nie wszystkie długi trafiają do baz. Dlatego też warto przed złożeniem wniosku sprawdzić bazę BIK oraz bazy dłużników.

Kolejny etap polega na sprawdzeniu dochodów wnioskującego. Automatyczne systemy weryfikacji takie jak Instantor czy Kontomatik raczej nie będą przydatne jeśli rachunek bankowy jest zajęty przez komornika. Zamiast tego lepiej wysłać zaświadczenie o dochodach w formacie pdf.

Zajęcie rachunek bankowego przez komornika sprawia, że pożyczka trafi na jego konto, a następnie zostanie przelana na konto wierzyciela. Są natomiast na polskim rynku pożyczki, które nie są wypłacane przelewem na rachunek bankowy tylko na czek GIRO. Czek ten można następnie zrealizować w placówkach Poczty Polskiej.

Prywatne pożyczki z komornikiem

Jeżeli wszystkie firmy pozabankowe odmówiły udzielenia pożyczki rozwiązaniem mogą być pożyczki prywatne – od rodziny lub znajomych. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym pożyczek może udzielać każda osoba prywatna, firma oraz instytucja. Dlatego też uzyskanie pożyczki prywatnej od rodziny albo znajomych to dobry pomysł. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja z pożyczkami prywatnymi od inwestorów ogłaszających się w internecie.

Osoby udzielające pożyczek prywatnych, które ogłaszają się w mediach społecznościowych i serwisach ogłoszeniowych, prowadzą działalność gospodarczą. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek wymaga wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez KNF.

Prowadzenie działalności pożyczkowej bez wpisu do Rejestru zagrożone jest karą grzywny do 500 000 zł oraz pozbawienia wolności do lat dwóch. Jest to więc działalność obarczona dużym ryzykiem, na pograniczu szarej strefy. Dlatego też lepiej nie zaciągać takich pożyczek.

Pożyczki z komornikiem – lombardy

Inaczej niż pokątne pożyczki prywatne wygląda sytuacja lombardów. Lombardy to całkowicie legalna działalność polegająca na pożyczaniu pieniędzy pod zastaw. Lombardy nie sprawdzają sytuacji finansowej wnioskującego o pożyczkę, ani jego historii kredytowej. Lombardy udzielają pożyczki każdemu ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw.

Zastawem mogą być wszelkie rzeczy posiadające wartość materialną. Najczęściej zastawem są telefony, laptopy, biżuteria czy sprzęt AGD ale lombard przyjmie także sprzęt rolniczy i budowlany, narzędzia i dzieła sztuki. Niestety pożyczki udzielane przez lombardy są zazwyczaj krótkookresowe, a w dodatku drogie.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Pożyczki z komornikiem

Dodaj komentarz